Erfa-dag

PAPI som teamværktøj

Vores næste erfa-dag vil omhandle brugen af PAPI som teamværktøj. Cubiks har gennem flere år arbejdet med brugen af PAPI som værktøj til at øge teams’ forståelse af samarbejdet og til at bruge hinandens styrker optimalt. PAPI kan bruges til opstart af nye teams, men kommer oftest i spil, når eksisterende teams trænger til inspiration og nye måder at bruge hinandens ressourcer på. 

Erfa-dagen vil bl.a. indeholde følgende elementer:

  • Præsentation af PAPI som teamværktøj
  • Tolkning af PAPI teamprofiler: Hvordan ser man, hvor teamets styrker og udviklingsområder potentielt ligger? Hvordan lægger man op til en konstruktiv dialog med teamet?

Vi gør opmærksom på, at deltagerantallet til denne dag er begrænset, så skynd dig at melde dig til. Vi beder dig respektere, at tilmeldingen er bindende. Meld venligst afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage.

Som vanligt betyder 'erfa-dag' naturligvis også, at vi har programsat tid til jeres erfaringsudveksling. Har du derfor gjort dig nogle erfaringer omhandlende brugen af PAPI i forbindelse med teams, opfordres du til at dele de oplevelser og tanker, som dette har medført. Som supplement kan du evt. medbringe en PAPI team profil, som du har fundet interessant, eller som du kunne have lyst til at få sparring på. Mail gerne denne profil til os senest ugen inden erfa-dagen. Husk at anonymisere profilen!

Ny Kongensgade 15
5. sal, 1472 København K.

  • Som afslutning på dagen giver vi en god frokost til dem, der har lyst
  • Tilmelding til Erfa-dagen skal ske til Rikke Thiessen på mailadressen rikke.thiessen@psionline.com eller tlf. 39 48 20 56
  • idste frist for tilmelding og afmelding er torsdag d. 3. September 2020

NB! Afmeldingsgebyr: Det begrænsede antal pladser har betydet, at vi har måtte afvise tilmeldinger ved tidligere Erfa-dage og derefter er endt med tomme pladser pga. afbud/udeblevne i sidste øjeblik. Erfa-dagen er fortsat gratis for deltagende, men vi indfører et afmeldingsgebyr på 300 kr. (ekskl. moms) ved afmelding senere end d. 3. september 2020 og håber på jeres forståelse for dette. Vi forbeholder os ret til at aflyse Erfa-dagen ved for få tilmeldinge

Read our Privacy Policy